کارگاه آموزشی تکنیک های پیشرفته تزریق فیلر

کارگاه آموزشی تکنیک های پیشرفته تزریق فیلر در روز جمعه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ در محل هتل درویشی شهر مشهد به میزبانی شرکت مدیسا آرا گستر و با حضور جمعی از پزشکان فعال درحوزه زیبایی برگزار گردید. در این مراسم، مدرسین گرامی از جمله  جناب آقای دکتر زرگران و سرکار خانم دکتر فروزش، ضمن معرفی فیلرهای پوستی اینووسنس، به آموزش تکنیک های به روز تزریق فیلر برای کمک به رفع خطوط پیشانی، خط اخم، کانتورینگ لب و بازگردانی حجم از دست رفته صورت در نواحی ای مانند شقیقه پرداختند و در نهایت، این برنامه با جلسه پرسش و پاسخ و صرف نهار پایان پذیرفت.