ورکشاپ ۳۶۰ درجه زیبایی اولتراسوند

این ورکشاپ زیبایی توسط شرکت مدیسا آرا گستر در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید. در این ورکشاپ آموزشی که به صورت مطالعه موردی انجام شد حدود ۶۰ نفر از پزشکان فعال در حوزه زیبایی به منظور یادگیری جدیدترین تکنیک های استفاده از دستگاه سونوگرافی در تشخیص لایه های پوستی برای تزریق فیلرهای پوستی حضور داشتند. همچنین، سرکار خانم دکتر پانته آ شکر ریز به عنوان مدرس این برنامه به تزریق فیلرهای پوستی اینووسنس سیلک، استایل و شیپ تحت گاید سونوگرافی پرداختند. در پایان برنامه از پزشکان پذیرایی و تقدیر به عمل آمد.